Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie
Bokken

Bokken

 • Het op optimale werkhoogte kunnen plaatsen van objecten.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Gunstige werkhouding.

Efficiency effect

 • Sneller werken.

Baten

 • Neemt weinig ruimte in beslag.
 • Eenvoudig te verplaatsen naar andere machines.

Kenmerken

Specificaties

 • Er zijn diverse modellen beschikbaar.
 • Draagvermogen.
 • Hoogte instelbereik: afhankelijk kenmerken objecten.

Veiligheid

 • Bok kan aan ondergrond verankerd worden.

Randvoorwaarden

Techniek

 • Bok moet geschikt zijn om het product te dragen qua draagvermogen en afmetingen.

Oplossing voor

Lichamelijke belasting

Oplossing voor knelpunten

 • Werkhoogte.
 • Werkhouding.

Oplossing voor handelingen

 • Spuiten, bewerken.

Type oplossing

Technisch

Aanpak

Wegnemen bron

Invoering

Invoeringstermijn

Direct.

Aanschafkosten

Prijsindicatie vanaf € 25,--

Bijkomende kosten

 • Opslag / ruimtekosten.
 • Periodiek onderhoud.