Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie
Elektrische trekker

Elektrische trekker

Een elektrische trekker waarop men zelf kan plaatsnemen, kan caravans in beweging brengen en over langere afstand verplaatsen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

  • Fysieke belasting in de vorm van duwen en trekken wordt overgenomen door een machine.

Efficiency effect

  • Sneller werken.

Oplossing voor

Lichamelijke belasting

Oplossing voor knelpunten

  • Duwen.
  • Trekken.

Oplossing voor handelingen

  • Het in beweging brengen en verplaatsen van caravans.

Type oplossing

Technisch

Aanpak

Wegnemen bron

Invoering

Invoeringstermijn

Korte termijn.

Aanschafkosten

Onbekend.

Bijkomende kosten

  • Opslag / ruimtekosten.
  • Periodieke keuring.
  • Periodiek onderhoud.

Mogelijke leveranciers

Onbekend.