Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Flexibele slijpschijven

Het bij slijpen opgewekte geluid is afkomstig van de aandrijving (slijptol), de slijpschijf en het werkstuk. Meestal is bij het bewerken van staalplaat het werkstukgeluid overheersend. Bij het slijpen van massieve werkstukdelen wordt het geluidniveau meestal bepaald door de slijpschijf. Toepassing van flexibele slijpschijven vermindert zowel het geluid van het werkstuk als van de slijpschijf zelf. Toepassing van flexibele slijpschijven is met name mogelijk bij lichte slijpwerkzaamheden zoals het blank maken van materiaal. Deze slijpschijven hebben rubber als bindingsmateriaal.

Reductie

5 à 13 dB(A) ten opzichte van standaard keramisch gebonden slijpschijven, afhankelijk van de geluidproductie van de aandrijving en/of het werkstuk.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Kosten door hogere slijtage slijpschijven circa 50% hoger dan keramische schijven. Toename kosten totale slijpbewerking 12 à 16%.

Positief neveneffect

  • Goede oppervlaktekwaliteit.
  • Goed toepasbaar voor gekromde oppervlakken.

 

Negatief neveneffect

  • Alleen toepasbaar voor lichte slijpwerkzaamheden.
  • Korte standtijd.

 

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Alleen toepasbaar voor lichte slijpwerkzaamheden. Verder geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Economische haalbaarheid

Toename van kosten van totale slijpbewerking afwegen tegen verlagen geluidniveaus en verhoging van de kwaliteit.

Aanpak

Hulpmiddelen / afscherming bron

Termijn realisatie

Kort.