Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Geluidarme aandrijving - schuren

Het totale, bij schuren opgewekte geluid is afkomstig van de pneumatische aandrijving en het werkstuk. Bij het schuren van plaatstaal is het werkstukgeluid overheersend. Indien de geluidafstraling van het werkstuk relatief gering is, zoals bijvoorbeeld bij het schuren van kunststof onderdelen, is de geluidproductie van de aandrijving bepalend voor het geluidniveau op de arbeidsplaats.

Reductie

0 à 10 dB.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Aanschafkosten circa 50% hoger dan standaard gereedschap.

Positief neveneffect

Naast minder geluid ook minder trillingen.

Negatief neveneffect

Geen.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

In het algemeen is de aandrijving niet dominant. Controle door geluidniveau tijdens vrijloop van machine te vergelijken met het geluidniveau tijdens het schuren van een werkstuk. Indien dit verschil meer is dan circa 5 dB is de aandrijving niet dominant.

Economische haalbaarheid

Economische haalbaarheid Meerkosten alleen rendabel als aandrijving relevant is, bijvoorbeeld bij het schuren van kunststof onderdelen.

Aanpak

Wegnemen bron

Termijn realisatie

Lang: bij vervanging van bestaande machines.