Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Geluidgedempte lamellenslijpschijven

Het bij slijpen opgewekte geluid is afkomstig van de aandrijving (slijptol), de slijpschijf en het werkstuk. Meestal is bij het bewerken van staalplaat het werkstukgeluid overheersend. Bij het slijpen van massieve werkstukdelen wordt het geluidniveau meestal bepaald door de slijpschijf. Toepassing van geluidarme lamellen slijpschijven vermindert zowel het geluid van het werkstuk als van de slijpschijf zelf. Deze slijpschijven zijn met name te gebruiken bij wegslijpen c.q. nabewerken van lasnaden, afbramen, blank maken en ontroesten.

Reductie

7 à 15 dB ten opzichte van standaard keramisch gebonden slijpschijven, afhankelijk van de geluidproductie van de aandrijving en/of het werkstuk.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Aanschaf circa 20 à 25% hoger dan standaard keramisch gebonden slijpschijven. Toename kosten van totale slijpbewerking 6 à 8%.

Positief neveneffect

Betere oppervlaktekwaliteit dan met standaard keramisch gebonden slijpschijven.

Negatief neveneffect

Niet toepasbaar voor zware slijpwerkzaamheden zoals doorslijpen.Standtijd van slijpschijven lager, derhalve hogere kosten.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Niet toepasbaar voor zware slijpwerkzaamheden zoals doorslijpen. Verder geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Economische haalbaarheid

Toename van kosten van totale slijpbewerking afwegen tegen verlagen geluidniveaus en verhoging kwaliteit.

Aanpak

Hulpmiddelen / afscherming bron

Termijn realisatie

Kort.