Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Goed onderhoud

Door goed onderhoud van de aandrijving van gereedschap en het tijdig vervangen van versleten gereedschap (slijpschijven, schuurschijven en zaagbladen) worden onnodig hoge geluidniveaus (en trillingen) voorkomen. Door goed onderhoud en tijdige vervanging wordt tevens de bewerkingstijd en dus ook de expositieduur van de werknemer verminderd.

Reductie

0 à 10 dB.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Afhankelijk van de specifieke bewerking, mogelijk kostenbesparend.

Positief neveneffect

Bewerkingsduur neemt in een groot aantal situaties af.

Negatief neveneffect

 

  • Vergt regelmatig terugkerende voorlichting van werknemers.
  • Vergt inzicht en discipline van de werknemer. 

 

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Economische haalbaarheid

Kosten onderhoud en gereedschappen afwegen tegen kortere bewerkingstijd.

Aanpak

Organisatorische oplossingen

Termijn realisatie

Kort.