Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Oorkappen

Dit zijn kappen die de gehele oorschelp omsluiten en met behulp van een beugel op de plaats worden gehouden. Voor een optimale reductie dient de afdichtring goed aansluitend te zijn. Er bestaan uitvoeringen met een ingebouwd elektronisch communicatiesysteem of de mogelijkheid van radio-ontvangst.  

Reductie

15 à 30 dB, mits goed gedragen.

Comfort

Redelijk. 

Kosten per paar (prijspeil 2003)

€ 15,-- à € 25,--  

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Aanpak

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Onderhoudskosten

Vervangen randen: € 4,-- à € 5,-- per halfjaar.

Levensduur

½ à 2 jaar, uitgaande van continu gebruik tijdens werktijd en een jaar met 220 werkdagen, afhankelijk van het wel of niet vervangen van de randen.

Totale kosten per jaar

Totale kosten per jaar € 15,-- à € 50,--