Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Roulatie

Door middel van roulatie van werknemers over verschillende afdelingen met verschillende geluidniveaus wordt vermeden dat bepaalde groepen werknemers relatief hoge dagdoses (gemiddeld over een langere periode) oplopen. Op minder grote schaal kan ernaar gestreefd worden om luidruchtige werkzaamheden over meerdere personen te verdelen.

Reductie

Geen reductie van de geluidniveaus op de arbeidsplaats, wel reductie van de dagdosis van de individuele werknemers.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Geen.

Positief neveneffect

Meer afwisseling in het werk.

Negatief neveneffect

In de praktijk slecht te plannen doordat de maatregel mogelijk moet zijn binnen het werkaanbod.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

De roulatie ter reductie van de dagdosis is slecht te plannen. De maatregel moet mogelijk zijn binnen het werkaanbod en de vaardigheden van de werknemers.

Economische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Aanpak

Organisatorische oplossingen

Termijn realisatie

Kort.