Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Verbeteren logistiek proces

 • Bereiken dat alle handelingen in een logische en vloeiende volgorde uitgevoerd kunnen worden door / tussen medewerkers zowel op de werkplek als in het productieproces.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Werknemer hoeft producten niet te tillen, dragen / duwen / trekken naar werkplek / machines.
 • Vermindering van verticale verplaatsingen en zo een verbetering van de werkhouding.

Overig

 • Efficiency effect: sneller en logischer werken.
 • Minder werkdruk.

Kenmerken

Specificaties

 • Afhankelijk systeem.

Ergonomie

 • Herinrichting van productieproces.
 • Handmatige horizontale verplaatsingen van lasten kunnen worden geëlimineerd door het gebruik van transportkarren, rollenbanen en van hang- en railsystemen.
 • Handmatige verticale verplaatsingen van lasten verplaatsingen van lasten wordt geëlimineerd door het gebruik van geëlimineerd door het gebruik van hefinstallaties, zoals de rollenbaan op een heftafel.
 • Bewerkingen kunnen worden uitgevoerd op een juiste werkhoogte en binnen een bepaalde reikwijdte. De te leveren krachten zijn uit ergonomisch oogpunt acceptabel.

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Eventueel aanpassen logistieke organisatie binnen bedrijf.

Techniek

 • Eventueel inzetten van transportsystemen.

Omgeving

 • Er moet ruimte zijn om technisch systeem te plaatsen.

Oplossing voor

Lichamelijke belasting

Oplossing voor knelpunten

 • Bukken.
 • Duwen / trekken.
 • Dragen.
 • Werkhoudingen.

Oplossing voor handelingen

 • Aanvoeren van materialen.
 • Verplaatsen materialen.
 • Bewerken materialen

Type oplossing

Organisatorisch

Aanpak

Wegnemen bron

Invoering

Invoeringstermijn

Direct en korte termijn.

Aanschafkosten

Variabel.

Bijkomende kosten

Advies van een externe deskundige.

Mogelijke leveranciers