Schadelijk geluid

 

Bij het oplossen of verminderen van het lawaaiprobleem dient u de arbeidshygiënische strategie te volgen.

Dit betekent het volgen van onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie:

  1. De bron van het probleem wegnemen: Vervangen geluidproducerende machines of toepassen andere geluidarmere werkwijze.
  2. Hulpmiddelen gebruiken: Gebruik van lamellenschijven bij het slijpen, gebruik van een kunststof hamer i.p.v. metalen hamer, gebruik van dempingsmatten.
  3. Organisatorische oplossingen: Zoals taakroulatie waardoor de werknemers kunnen afwisselen in werk en lawaaihoeveelheid, geluidarmere werkmethoden toepassen.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Otoplasten (op de persoon aangemeten oorschelpjes) hebben de voorkeur boven bijvoorbeeld gehoorkappen, vanwege de geluidreductie,draagcomfort en spraakverstaanbaarheid.