Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Waarom deze arbocatalogus?

In 2007 heeft de overheid de Arbowet aangepast. De  bedoeling van de nieuwe Arbowet is dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden. De overheid stelt weliswaar de doelvoorschriften vast, maar werkgevers en werknemers kunnen nu zelf afspraken maken hoe zij optimale veiligheid en gezondheid in de arbeidssituatie willen bereiken. Deze afspraken en oplossingen worden vastgelegd in de Arbocatalogus. Maatwerk is hierbij het sleutelbegrip.

Het opstellen van een arbocatalogus is geen wettelijke verplichting. Bij het ontbreken ervan blijven de individuele bedrijven gewoon verplicht aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

Voordeel van de arbocatalogus is dat werkgevers niet zelf behoeven uit te vinden op welke wijze veilig en gezond gewerkt kan worden. Werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie hebben in de Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche Branchenormen vastgesteld over de wijze waarop in de Carrosseriebranche veilig en gezond gewerkt wordt.

De Arbeidsinspectie controleert bedrijven of volgens deze normen gewerkt wordt en zal hierop handhavenDe Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche is per 24 september 2009 goedgekeurd en heeft daarmee de Arbobeleidsregels, voor de reeds opgenomen onderwerpen  Fysieke belasting en Geluid vervangen. De Arbeidsinspectie zal deze arbocatalogus bij handhaving als referentiepunt  hanteren.

 

Wat is een arbocatalogus?

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en van de werknemer wordt verwacht dat hij of zij meewerkt aan het op een veilige manier verrichten van de werkzaamheden.

De overheid stelt in de Arbowet doelen vast, maar geeft werkgevers en werknemers in de mobiliteitsbranche de ruimte om zelf afspraken te maken over hoe er gezond en veilig gewerkt kan worden in de branche. Deze afspraken en oplossingen staan in de arbocatalogus.

Sluit aan op Branche RI&E

De arbocatalogus is voor alle deelbranches op maat gemaakt en sluit geheel aan op de digitale Branche RI&E. Met de Branche RI&E checkt u uw werkplek. De arbocatalogus bevat vervolgens handige tips en adviezen om de werkplek te verbeteren.

Voor wie is de arbocatalogus bedoeld?

De arbocatalogus is gemaakt voor werkgevers en werknemers in de carrosseriebranche ( Carrosseriebouw, Schadeherstel en Specialisten) met name voor de personen in de bedrijven die zich bezighouden met arbozaken. Elk bedrijf met werknemers in dienst moet daarvoor een preventiemedewerker aanstellen. Dat is wettelijk verplicht. De preventiemedewerker is ‘de spin in het web’ van alle arbozaken. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de werkgever deze functie vervullen.